AlvaClai kit

AlvaClai kit

£95.00Price
The CLAI Kit contains

Now only £95 

RRP of the producs = £138

2 x Clai Cream Powder 100gms
2 x Clai Exfoliating Scrub 250ml
2 x ClaiTan No 1 250ml
2 x Draig Balm 100gms